Bài vừa đăng
2. Phí kiểm đếm sản phẩm
Tác giảAdministrator

SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM / ĐƠN

MỨC PHÍ THU (NGHÌN / SẢN PHẨM)

1-2 sản phẩm

5.000đ

3-20 sản phẩm

3.500đ

21-100 sản phẩm

2.000đ

> 100

1.500đ

5.4.PHÍ ĐÓNG KIỆN GỖ, CHỐNG SỐC

 

KG ĐẦU TIÊN

KG TIẾP THEO

Phí đóng kiện gỗ

20 tệ

0.8 tệ

Phí chống sốc
(chống sốc 1 lớp)

3 tệ

0.6 tệ

Phí chống sốc x3
(chống sốc 3 lớp)

10 tệ

0.8 tệ

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận